Shkrimet e Catherine de Hueck Doherty

Urdhër i vogël

Çohu – ec! Shit gjithçka çfarë ke. Jepi të varfërve. Merre kryqin tim (kryqin e tyre) dhe më ndjek, duke shkuar drejt të varfërve, duke qenë të varfër, duke qenë njëri prej tyre, një me Mua.

I vogël – ji gjithmonë i vogël! Të jesh i thjeshtë, i vërfër, fëmijë.

Të predikosh Ungjillin me jetën tënde – pa kushte! Dëgjoje Shpirtin Shenjt. Ai do t’iu ndjek.

Bëj mirë gjërat e vogla dhe për dashuri ndaj Meje.

Dashuri... dashuri... dashuri, duke mos i llogaritur sakrificat.

Shko në dyqan dhe mendo për mua. Lutu, shpejt. Lutu gjithmonë, shpejt.

Rri në heshtje. Ji dritë për këmbët e të afërmit tënd. Shko pa frikë në thellësi të zemrës së njerëzve. Unë jam me ju.

Lutuni gjithmonë. Unë do të jem pushimi yt.

Shkarkimi


Madonna House Publications
publications@madonnahouse.org
2888 Dafoe Rd
RR 2
Combermere ON   K0J 1L0
Canada

Read more in English at: www.catherinedoherty.org and www.madonnahouse.org