Pisma Katarzyny de Hueck Doherty

Małe przykazanie

Powstań — idź! Sprzedaj wszystko co masz i rozdaj własnoręcznie ubogim. Weź Mój krzyż (ich krzyż) i naśladuj Mnie, idąc do biednych, będąc biednym, jednocząc się z nimi, jednocząc się ze Mną.

Bądź jak ten najmniejszy – zawsze najmniejszy! Prosty, ubogi, jak dziecko.

Głoś Ewangelię całym swoim życiem – bez kompromisu! Słuchaj głosu Ducha Świętego. On cię poprowadzi.

Czyń małe rzeczy niezwykle dobrze z miłości do Mnie.

Kochaj... kochaj... kochaj nie zważając na cenę.

Idź na targowisko i pozostań tam ze Mną. Módl się, pość. Módl się zawsze, pość.

Żyj w ukryciu. Bądź światłem u stóp swojego bliźniego. Wstępuj bez bojaźni w głąb ludzkich serc. Ja będę z tobą.

Módl się zawsze. Ja będę twoim odpoczynkiem.

Pobrać

Modlitwa do Matki Bożej z Combermere

Matki Bożej z CombermereO Maryjo, Ty pragniesz tak bardzo, aby Jezus był kochany. Ponieważ mnie kochasz, proszę racz mi wyjednać dar prawdziwej i głębokiej miłości Jezusa Chrystusa. Syn Twój niczego Ci nie odmówi, módl się więc za mnie, abym nigdy nie utraciła Łaski Bożej, abym wzrastała w doskonałości i świętości każdego dnia, abym godnie i wiernie odpowiedziała na zaszczytne powołanie jakim obdarzył mnie w tym życiu Twój Boski Syn. Poprzez Twój smutek i cierpienie na Kalwarii, kiedy patrzyłaś jak Jezus konał na Krzyżu, wyjednaj mi łaskę szczęśliwej śmierci, aby kochając Jezusa i Ciebie, Matko moja, tu na ziemi, dane mi było dzielić Twą wielką radość w niebie wysławiając i wielbiąc Ojca, Syna i Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

Imprimatur: …J.R. Windle, Biskup Pembroke

Pobrać

Modlitwa za wstawiennictwem Katarzyny Doherty

Katarzyny DohertyModlitwa za wstawiennictwem Katarzyny Doherty

Madonna House - Pax Caritas crossMadonna House to zgromadzenie konsekrowanych osób świeckich – kobiet i mężczyzn, a także księży. Jesteśmy wspólnotą Kościoła rzymskokatolickiego, powołaną, aby dać świadectwo miłości Jezusa Chrystusa, kochając Go i służąc Mu w naszych braciach i siostrach, a tym samym głosząc “Dobrą Nowinę” całemu światu. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Madonna House Publications
publications@madonnahouse.org
2888 Dafoe Rd
RR 2
Combermere ON   K0J 1L0
Canada

Read more in English at: www.catherinedoherty.org and www.madonnahouse.org