De geschriften van Catherine de Hueck Doherty

De kleine opdracht

Sta op – ga! Verkoop alles wat je bezit … geef het onmiddellijk en persoonlijk aan de armen. Neem mijn kruis op (jouw kruis) en volg Mij na – ga naar de armen – wees arm – wees één met hen – wees één met Mij.

Wees klein – blijf steeds klein … wees eenvoudig – arm – zoals een kind.

Verkondig het Evangelie door je leven – zonder compromis – luister naar de Heilige Geest – Hij zal je leiden.

Verricht de kleine dingen steeds goed uit liefde tot Mij.

Bemin, bemin, bemin en bereken niet wat het je kost.

Ga naar het marktplein en blijf bij Mij … bid … vast … bid altijd … vast

Wees verborgen – wees een licht op de weg van je naaste. Begeef je zonder angst in de diepte van het menselijke hart … Ik zal bij je zijn.

Bid onophoudelijk. Ik zal je rust zijn.

Downloaden

Gebed tot Onze Lieve Vrouw van Combermere

Onze Lieve Vrouwe van CombermereO Maria, U verlangt zozeer dat Jezus bemind wordt. En omdat U veel van mij houdt, bid ik U om de volgende gunst: Verkrijg voor mij de genade van een grote persoonlijke liefde voor Jezus Christus.  U verkrijgt van Uw Zoon alles wat U wilt: Bid dan voor mij, dat ik nooit de genade van God verlies, dat ik dagelijks in heiligheid en volmaaktheid mag groeien en dat ik de weg, waarop Uw goddelijke Zoon mij geroepen heeft, trouw en edelmoedig volg. Verkrijg voor mij door het verdriet, dat Uw ziel vervulde, toen U op de Calvarieberg Uw Zoon aan het kruis zag sterven, de genade van een goed stervensuur. Opdat ik door Jezus en U, mijn Moeder op aarde,  lief te hebben, in de hemel voor altijd mag delen in Uw vreugde in het beminnen en het zegenen van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Onze Lieve Vrouwe van Combermere. Bid voor ons.

Imprimatur: J. R. Windle, Bisschop van Pembroke

Downloaden

Madonna House - Pax Caritas crossHet Madonna House is een lekenapostolaat, voor mannen, vrouwen en priesters. We zijn een familie in de Rooms-katholieke kerk, bedoeld om Christus in de naasten en in alle mannen en vrouwen lief te hebben en te dienen. Klik hier voor meer informatie.

Maison Notre-Dame
belgium@madonnahouse.org
Rue du Couvent, 95
B-6927 Resteigne
Belgium
Madonna House Publications
publications@madonnahouse.org
2888 Dafoe Rd
RR 2
Combermere ON   K0J 1L0
Canada

Read more in English at: www.catherinedoherty.org and www.madonnahouse.org