Catherine de Hueck Doherty Įrašai

Mažas Mandatas

Kelkis - ir eik! Parduok viską, ką turi ... atiduok tiesioginiai, asmeniškai vargšams. Imk Mano Kryžių (jų kryžių) ir sek Mane - eik pas vargšus - būk vargšu - būk vienas iš jų - vienykis su Manim.

Mažas - visados būk mažu... paprastu - vargšu - būk kaip vaikas.

Skleisk evangeliją SAVO GYVENIMU - BE KOMPROMISŲ - klausyk Šventos Dvasios - Ji tave ves.

Daryk mažus darbus ypatingai gerai iš meilės Man.

Mylėk - mylėk - mylėk, niekad nežiūrėk kiek tai tau kainuos.

Eik į turgavietę ir būk su Manim... melskis... pasninkauk... visados melskis... pasninkauk.

Būk nepastebimas - ir rodyk kelią kitiems. Be baimės eik į žmogaus širdies gilumą... Aš būsiu su tavim.

Visada melskis. AŠ BUSIŲ TAVO POILSIS.

Atsisiųsti


Madonna House Publications
publications@madonnahouse.org
2888 Dafoe Rd
RR 2
Combermere ON   K0J 1L0
Canada

Read more in English at: www.catherinedoherty.org and www.madonnahouse.org