Οι γραφές της Catherine de Hueck Doherty

Δεν βρέθηκαν λέξεις

Σήκω πάνω (Ανάστα) – πήγαινε! Πούλησε ότι έχεις. Δώσε τα απ’ ευθείας, προσωπικά στους πτωχούς. Σήκωσε (πάρε) τον Σταυρόν Μου (δικούς τους σταυρούς) και ακλούθησε Με, πήγαινε στους πτωχούς, γίνου πτωχός, να είσαι ένα με αυτούς, ένας με Εμένα.

Μικρός – πάντοτε να είσαι μικρός! Να είσαι απλός, πτωχός, σαν παιδάκι.

Κήρυττε το Ευαγγέλιο με την ζωή σου – χωρίς υποχωρήσεις! Άκου τον Παράκλητο. Αυτός θα σε καθοδηγήσει.

Κάνε μικρά πράγματα που να πλημυρίζει η αγάπη για Έμενα.

Αγάπα… αγάπα… αγάπα, χωρίς ν’ υπολογίζεις το κόστος.

Πήγαινε στην αγορά και να είσαι μαζί Μου. Προσεύχου, νήστευε. Πάντοτε να προσεύχεσαι, νήστευε.

Να τα κάνεις στα κρυφά (να μην φανερώνεσαι). Να είσαι το φως στα πόδια του γείτονα. Πήγαινε χωρίς φόβο στ’ απόκρυφα στις καρδιές των ανθρώπων. Θα Είμαι μαζί σου.

Προσεύχου πάντοτε. Θα Είμαι η ανάπαυση σου.

Λήψη


Madonna House Publications
publications@madonnahouse.org
2888 Dafoe Rd
RR 2
Combermere ON   K0J 1L0
Canada

Read more in English at: www.catherinedoherty.org and www.madonnahouse.org