Съчиненията на Екатерина Дохърти

Малката заповед

Стани и върви! Продай всичко, каквото притежаваш. Дай го лично и веднага на бедните. Вземи моя Кръст и Ме последвай, отивайки при бедните, бидейки сам беден, бидейки един от тях, едно цяло с Мен.

Малък – бъди винаги малък! Бъди обикновен, беден, като дете.

Проповядвай Евангелието чрез живота си – без компромиси! Слушай Духа. Той ше те води.

От любов към Мен върши дори малките неща с изключително старание.

Любов…. Любов….любов, никога не я пести.

Върви на тържището и остани с Мен. Моли се. Пости. Моли се винаги, пости.

Бъди скрит. Бъди светлина в краката на съседа си. Върви без страх в дълбините на човешките сърца. Аз ще бъда с теб.

Моли се винаги. Аз ще бъда твоя покой.

Изтеглям


Madonna House Publications
publications@madonnahouse.org
2888 Dafoe Rd
RR 2
Combermere ON   K0J 1L0
Canada

Read more in English at: www.catherinedoherty.org and www.madonnahouse.org